در حال بارگذاری ...

چارت دروس و سرفصل رشته های کارشناسی پیوسته

در این بخش چارت دروس و سرفصل رشته های کارشناسی پیوسته ارائه می گردد.در صورت تغییر در چارت ها ویا سرفصل دروس، فایل ها بروز رسانی خواهند شد. رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی رشته راهنمایی و …

در این بخش چارت دروس و سرفصل رشته های کارشناسی پیوسته ارائه می گردد.در صورت تغییر در چارت ها ویا سرفصل دروس، فایل ها بروز رسانی خواهند شد.

(بروزرسانی در تاریخ 95/07/05)

چارت دروس رشته ها

رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

رشته راهنمایی و مشاوره گرایش فعالیت های پرورشی

رشته تربیت دبیر زبان انگلیسی

رشته دبیری علوم اجتماعی

رشته دبیری تاریخ

رشته تربیت دبیرجغرافیا

رشته دبیری الهیات و معارف اسلامی

رشته دبیری ریاضی

آموزش زبان و ادبیات فارسی

سرفصل دروس رشته ها

رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

رشته راهنمایی و مشاوره گرایش فعالیت های پرورشی

رشته تربیت دبیر زبان انگلیسی

رشته دبیری علوم اجتماعی

رشته دبیری تاریخ

رشته تربیت دبیرجغرافیا

رشته دبیری الهیات و معارف اسلامی

رشته دبیری ریاضی

آموزش زبان و ادبیات فارسی

 


نظرات کاربران