در حال بارگذاری ...

دکتر مهرمحمدی در آستانه 29 اردیبهشت روز سرنوشت ساز انتخابات:
انتخابات در ایران مظهر عینی و عملی مردم سالاری دینی است

به نام خداوند جان و خرد

در آستانه روز بزرگ و سرنوشت ساز 29 اردیبهشت ماه قرار داریم. روزی که دو انتخابات دیگر برگزار می شود تا ملت فهیم ایران به ویژه با شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اقتدار ملی و عزت بین اللملی ایران عزیز را تضمین کنند.

بدون تردید انتخابات در ایران مظهر عینی و عملی مردم سالاری دینی است و شرکت در این انتخابات پیش از آنکه تکلیف باشد، حق است. حق تعیین سرنوشت خویش از طریق رأی دادن و انتخابی آگاهانه در عمل به استیفای حقوق شهروندی، شرکت فعال در انتخابات عمل به منویات مقام معظم رهبری نیز هست که بارها و بارها بر حضور حداکثری مردم فهیم ایران تأکید فرموده اند.

اکنون انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در کشور ما از چنان اهمیتی برخوردار است که خصوصا در شرایط بحرانی منطقه و اوضاع خطیر فرا منطقه ای، تحولات و فعل و انفعالات این رخداد مهم را رصد می کنند. لذا؛

اساتید گرانقدر، دانشجویان عزیز و کارکنان محترم دانشگاه فرهنگیان کشور:

از شما دعوت می کنم تا در این انتخابات بصورت گسترده و مؤثر حضور داشته باشید و با عنایت به اینکه شما عزیزان در جامعه نیز تأثیر گذار هستید شایسته است در دعوت و ترغیب همگان برای حضور پرشکوه و عزت مندانه در این انتخابات از هیچ کوششی فروگذاری نکنید.

باشد که با حضور در این انتخابات حماسه ای دیگر بر تارک تاریخ این سرزمین نقش بندد و با سرافرازی و اقتدار بیشتر به سوی آینده ای بهتر و ایرانی آبادتر گام برداریم.


نظرات کاربران