در حال بارگذاری ...
دریافت ایده های جدید و خلاقانه به منظور شناسایی ظرفیت های دانشگاه

مسابقه ایده های خلاقانه و نوآورانه در حوزه فناوری اطلاعات

به منظور گسترش فرهنگ بکارگیری از امکانات فناوری اطلاعات در امور روزمره و دریافت ایده های جدید و خلاقانه و به منظور شناسایی ظرفیتهای دانشگاه در این حوزه، مرکز هوشمندسازی دانشگاه اقدام به برگزاری مسابقه با عنوان ایده نموده است.

لذا از اساتید، دانشجویان و کلیه کارکنان دانشگاه در خواست می شود حداکثر تا تاریخ 96/4/20  ایده های خلاقانه و نوآورانه خود را در محورهای ذیل طبق فرم به آدرس http://cfu.ac.ir/fa/form_data/add/form_id=1913 ، به دبیرخانه مسابقه ارسال نمایند:

1-راهکارهای موثر در افزایش کیفیت برگزاری کلاسهای الکترونیکی و تلفیقی یا افزایش اثربخشی یادگیری در محیط های تعاملی مجازی (شبکه اجتماعی، انجمن های الکترونیکی و ....)

2-راهکارهای گسترش بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس

3-تسهیل دسترسی به خدمات  فناوری اطلاعات و ارتباطات در بستر شبکه های یکپارپه و رایانش ابری در سامانه های دانشگاه 

4-ایده های خلاقانه در حوزه فناوری اطلاعات 

داوری ایده های ارسالی از تاریخ 96/4/20  لغایت 96/5/10  توسط داوران بنام و خبره در این حوزه (خارج از دانشگاه)  انجام شده و به نفرات  برتر هر محور جوایز ارزنده ای اعطا خواهد شد.

ایده هایی که در راستای اهداف بلندمدت مرکز هوشمند سازی بوده و قابلیت اجرایی دارند از امتیاز ویژه ای برخوردار بوده و حتی الامکان از صاحبین آثار در گروه اجرایی پروژه استفاده می شود.


نظرات کاربران