در حال بارگذاری ...

اطلاعیه کلاسهای جبرانی نیم سال دوم سال تحصیلی 96-95

***       اطلاعیه        ***    

       به استناد بخشنامه شماره 300/2723/50000/د مورخ 96/03/10 و مصوبه شورای آموزشی امور پردیس های استانی دانشگاه فرهنگیان مورخ 96/03/24 ؛ از روز شنبه مورخ 96/03/27 لغایت چهارشنبه 96/03/31 کلاس های جبرانی نیم سال دوم سال تحصیلی 96-95 برای تمامی دروس و رشته ورودی ها برگزار خواهد شد . حضور تک تک دانشجو معلمان درکلاس های درس ضروری است . بدیهی است گزارش هفته های واقعی تدریس مبنای تعیین تعداد جلسات بوده و عدم حضور دانشجو به اداره کل آموزش و پرورش استان محل خدمت گزارش خواهد شد .


نظرات کاربران